Informacje dla akcjonariuszy

Status Spółki - pobierz
-----
2021.01.04 - Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w celu dematerializacji - pobierz
2020.12.08 - Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w celu dematerializacji - pobierz
2020.11.10 - Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w celu dematerializacji - pobierz
2020.10.19 - Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w celu dematerializacji. - pobierz
2020.09.30 - Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w celu dematerializacji - pobierz