Kto może zmienić sprzedawcę?

Może jej dokonać każdy, bez względu na region Polski. KONERG świadczy usługi na terenie całego kraju. Zmiana sprzedawcy może się odbyć w dowolnym momencie, uwzględniając czas wypowiedzenia Twojej aktualnej umowy z obecnym sprzedawcą.

Czy zmiana sprzedawcy jest prosta?

Tak. Wystarczy, że podpiszesz umowę i pełnomocnictwo, a wszystkie formalności załatwimy za ciebie.

Czy zmiana sprzedawcy jest bezpieczna?

Tak. Konerg posiada koncesje na sprzedaż gazu, a także koncesję na sprzedaż energii wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki ważne do 31. grudnia 2030 roku, a także jest członkiem Izby Gospodarczej Gazownictwa. Zmiana sprzedawcy nie powoduje przerwy w dostawie prądu lub gazu, a także nie ingeruje w istniejącą instalację gazową i elektryczną. Nie trzeba też wymieniać liczników. W praktyce nie zmieni się nic poza tym, że zaczniesz płacić za gaz i prąd mniej niż dotychczas. Zmiana sprzedawcy jest coraz bardziej popularna. Świadczą o tym dane na stronie Urzędu Regulacji Energetyki Zobacz nasze koncesje

Ile kosztuje zmiana sprzedawcy? Czy naliczone mi zostaną dodatkowe opłaty z powodu zmiany sprzedawcy?

Nie ma żadnych kosztów związanych ze zmianą sprzedawcy

Jak wygląda zmiana sprzedawcy?

• Kontaktujesz się z naszą infolinią pod numerem 122 122 122 lub wypełniasz formularz kontaktowy, a my oddzwaniamy i przedstawiamy ofertę dopasowaną do Twojego faktycznego zużycia.
• Wysyłamy Ci kurierem umowę i pełnomocnictwo z Twoimi danymi.
• Ty odsyłasz nam podpisaną umowę i pełnomocnictwo kurierem na nasz koszt.
• My w Twoim imieniu załatwiamy wszystkie formalności w ciągu maksymalnie 30 dni.
• Jesteś naszym Klientem i zaczynasz oszczędzać.

Czy muszę wypowiadać umowę u dotychczasowego sprzedawcy?

Nie. Ty udzielasz nam pełnomocnictwa, a my w Twoim imieniu wypowiadamy umowę i załatwiamy wszystkie formalności w ciągu maksymalnie 30 dni.

Czy zmiana sprzedawcy gazu lub prądu wymaga ingerencji w instalację?

Nie. Zmiana sprzedawcy gazu lub prądu nastąpi automatycznie, bez przerw w dostawie, zmiany licznika oraz instalacji.​​​

Ile trwa zmiana sprzedawcy?

Wszystkie formalności związane ze zmianą sprzedawcy trwają minimum 30 dni (czyli tyle ile wynosi minimalny okres wypowiedzenia), a maksymalny to 60 dni (w sporadycznych wypadkach, gdy np. umowa zawiera błędne lub niepełne dane).

Czy po zmianie sprzedawcy gazu lub prądu, coś się zmieni w moich rachunkach?

Dla domu: Po zmianie sprzedawcy, wystawcą faktury będzie KONERG. Tak jak do tej pory, zarówno w przypadku gazu jak i energii elektrycznej będziesz otrzymywał jedną fakturę kompleksową obejmującą usługi dystrybucyjne i zakup gazu/prądu.
Dla firmy: Po zmianie sprzedawcy, wystawcą faktury będzie KONERG. W przypadku gazu tak jak do tej pory, otrzymasz jedną fakturę obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję paliwa gazowego. W przypadku energii elektrycznej będziesz otrzymywał osobno fakturę za opłaty dystrybucyjne od twojego operatora sieci dystrybucyjnej, a osobno fakturę za zakup energii od KONERG.

Czy na czas zmiany sprzedawcy nie będę mieć odciętego gazu lub prądu?

Nie. Zmiana sprzedawcy jest bezpieczna i odbywa się bez przerw w dostawie gazu lub prądu, ponieważ nie wymaga zmiany instalacji oraz licznika.

Kto i jak często będzie odczytywał licznik po zmianie sprzedawcy?

Ilość odczytów licznika się nie zmieni. Ten sam inkasent będzie pojawiać się w takich samych odstępach czasu.

Gdzie teraz będę zgłaszać usterki instalacji gazowej lub elektrycznej? Kto ją naprawi?

Za bezpieczeństwo i obsługę instalacji gazowej w dalszym ciągu odpowiada Polska Spółka Gazownictwa, a w przypadku awarii instalacji elektrycznej lokalny dystrybutor energii elektrycznej (PGE, Tauron, Enea, Energa lub RWE). W przypadku awarii instalacji gazowej należy dzwonić na całodobowy nr alarmowy 992, a w przypadku awarii instalacji elektrycznej należy dzwonić na całodobowy nr alarmowy 991.